საათის მოვლა
2017-11-10

საათის მოვლაიმისათვის, რომ საათი წლების განმავლობაში ერთგულად გემსახუროთ, საჭიროა მისი სწორად მოვლა.

 

ელემენტები

ელემენტის (ბატარეა) მუშაობის ვადა

როგორც წესი, ელემენტის მუშაობის ვადა მერყეობს 2-5 წლამდე. მუშაობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია საათის ტიპზე და იმ ენერგიის რაოდენობაზე, რაც აუცილებელია მისი სხვადასხვა ფუნქციების შესასრულებლად.

ელემენტის მუშაობის მაჩვენებელი (EOL)

საათების უმეტესი ნაწილი აღჭურვილია ელემენტის მუშაობის მაჩვენებელი ინდიკატორით. როდესაც პატარა ისარი 4 წამიანი ინტერვალით იწყებს გადაადგილებას, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ელემენტი უნდა შეიცვალოს.

ელემენტის შეცვლა

ელემენტის გაჟონვის რისკის თავიდან ასაცილებლად, რამაც შეიძლება დააზიანოს საათის მექანიზმი, არ არის რეკომენდირებული დაცლილი ელემენტის საათში ჩატოვება. სამუშაოს მაღალი სტანდარტების შესაბამისად შესრულების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია ელემენტის ჩანაცვლება მოხდეს სერტიფიცირებული ხელოსნის მიერ, რომელიც ასევე შეძლებს შეამოწმოს და საჭიროების შემთხვევაში, აღადგინოს საათის წყალგაუმტარობა. გაითვალისწინეთ, რომ არაუფლებამოსილი პირის მიერ საათზე ნებისმიერი მანიპულაციის შემთხვევაში გარანტია შეწყვეტილად ჩაითვლება.

 

ზემოქმედება

მექანიკური ზემოქმედება

საათზე ძლიერი მექანიკური ზემოქმედების შემთხვევაში რეკომენდირებულია, გადაეცეს სერტიფიცირებულ ხელოსანს შესამოწმებლად.

თერმული ზემოქმედება

საათი საჭიროა მოარიდოთ ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებებს ( მაგ., საუნას, ან მზეზე ყოფნის შემდეგ ცივ წყალში ჩასვლას), ასევე ექსტრემალურ ტემპერატურებს ( 60° გრადუსზე ზემოთ და 0° გრადუსზე ქვემოთ).

 

საათის დაცვა წყალში ყოფნის დროს

წყალში ყოფნისას არ ისარგებლოთ ღილაკებით. მაშინაც კი, როდესაც საათი წყალგაუმტარია, რათა თავიდან იქნას აცილებული საათში წყლის შეღწევადობა და მექანიზმის დაზიანება, მკაცრად იკრძალება ღილაკების გამოყენება საათის წყალთან კონტაქტის დროს. ასევე, წყალში ყოფნისას, უნდა დარწმუნებული იყოთ, რომ საქოქი ჩაკეტილია.

ტყავის სამაჯურები

იმისათვის რომ დავიცვათ ტყავის სამაჯურები ნაადრევი გაცვეთისგან, უნდა მოვარიდოთ წყალთან და ოფლთან კონტაქტს.

 

თარიღის დაყენება

თავიდან აიცილეთ ხელით საათის დაყენება 22:00 – 2:00 - საათამდე, რადგან ამ პერიოდში ხდება თარიღის ავტომატურად შეცვლა და თვითმოქმედებამ, შეიძლება საათის მექანიზმის დაზიანება გამოიწვიოს.

 

მაგნიტური ველი

ვინაიდან საათის უმეტესი კომპონენტები მეტალისგან მზადდება, ისინი პერიოდულად განიცდიან მაგნიტური ველის გავლენას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს, არა მარტო ფუნქციების მოშლა, არამედ ასევე მექანიზმის გაჩერებაც. ამასთან დაკავშირებით, კატეგორიულად გირჩევთ, მოარიდოთ საათი ელექტრონულ მოწყობილობებს, რათა მაგნიტური ველით არ მოხდეს მათი დაზიანება ( მაგ., მაცივარი, ჩანთის მაგნიტიანი შესაკრავი).

 

საათის შემოწმების სიხშირე

შემოწმება წყალგამძლეობაზე

წყლის მიმართ მდგრადობა არ არის საათის მუდმივი მახასიათებელი, მისი გაუარესება შეიძლება გამოიწვიოს როგორც სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედებამ, ასევე ჰერმეტიულობის დამცავი საფენების ბუნებრივმა ცვეთამ. ამიტომაც გირჩევთ, რომ 2-წლიანი საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ, ყოველწლიურად შეამოწმოთ საათი, განსაკუთრებით ზღვაზე გამგზავრებამდე. ასეთი ტესტირება ხორციელდება სერტიფიცირებულ სერვის ცენტრებში, სადაც საჭიროების შემთხვევაში მოხდება თქვენი საათის წყალგამძლეობის აღდგენაც.

 

 

აათის მოვლა

განსხვავებით ბევრი სხვა მექანიკური მოწყობილობებისგან, საათი მუშაობს მუდმივად: 24 საათის განმავლობაში და 365 დღე წელიწადში. იმისათვის, რომ საათმა გამართულად იფუნქციონიროს, საჭიროა მექანიზმის ნაწილების მუდმივად დაზეთვა დ გაწმენდა. დაზეთვის ხარისხი დროთა განმავლობაში უარესდება, რაც იწვევს მცირე ხახუნს და ნადებს, რომელიც გავლენას ახდენს საათის ზუსტ მუშაობაზე. სწორედ, ამიტომ რეკომენდირებულია ყოველ 4-5 წელიწადში საათის ტექნიკური შემოწმება დაზეთვისა და გაწმენდის მიზნით. ასევე, საჭიროა გაცვეთილი ნაწილების შეცვლა.

 

ქიმიკატები და კოსმეტიკა

საათები უნდა მოარიდოთ გამწმენდ და გამხსნელ საშუალებებს, ასევე სუნამოებსა და კოსმეტიკურ პროდუქციას, რადგან მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ როგორც კორპუსის, სამაჯურის ზედაპირის დაზიანება, ასევე ჰერმეტიული საფენების ცვეთა, რომლებიც უზრუნველყოფენ საათის წყალგაუმტარობას.

 

მექანიზმის მუშაობის რეზერვი

ოპტიმალური სიზუსტითვის, საათის მომართვა რეკომენდირებულია მუშაობის რეზერვის დაცლამდე. არაეფექტურია ავტომატური საათის ზედმეტად რხევა, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს საათის მექანიზმის დაზიანება.

მექანიკური საათები ხელის საქოქით

მექანიკური საათები ხელის საქოქით საჭიროებს ყოველდიურ მომართვას, რათა მიიღონ საჭირო ენერგია სწორი ფუნქციონირებისათვის. ამისათვის, საჭიროა დავატრიალოთ საქოქი საათის ისრის მიმართულებით მანამ, სანამ არ გაჩერდება. არ შეიძლება გადაჭარბებული ძალის გამოყენება, რაც ზრდის საათის დაზიანების რისკს.

ავტომატური საათები

ავტომატურ საათებს არ სჭირდებათ ხელით მომართვა. ისინი ენერგიას ხელის მოძრაობისას იღებენ. თუმცა, თუ საათი გაჩერებულია და რამოდენიმე დღის განმავლობაში არ იყო ექსპლუატირებული, მისი ამუშავებისთვის საჭიროა ხელით მომართვა (ისევე, როგორც მექანიკური საათების შემთხვევაში). ეს მანიპულირება უზრუბველყოფს საათის უწყვეტ მუშაობას, ნაკლებად აქტიური პერიოდის განმავლობაში (მაგ., ძილის დროს). ჩვეულებრივ, საკმარისი ენერგიის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია საქოქი დავატრიალოთ 20-ჯერ. უნდა  გაითვალისწინოთ, რომ ავტომატების მუშაობის რეზერვი დამოკიდებულია მფლობელის მაჯის მოძრაობაზე.

საათის გაწმენდა

მეტალის, კაუჩუკის სამაჯურები, წყალგაუმტარი კორპუსები საჭიროებენ პერიოდულ გაწმენდას კბილის ჯაგრისით. დასუფთავებას გირჩევთ საპნიანი წყლით, ხოლო გამშრალებას რბილი ქსოვილით. საათის მარილიან წყალთან შეხების შემთხვევაში, სავალდებულოა მისი გავლება სუფთა წყალში.