20%-დან 50%-მდე ფასდაკლება Versace-ს საოცრად ელეგანტურ საათებსა და აქსესუარებზე
2017-04-21

20%-დან 50%-მდე ფასდაკლება Versace-ს საოცრად ელეგანტურ საათებსა და აქსესუარებზე საათის კოდი

საწყისი ფასი

%

ფასდაკლებული ფასი

      მოდელი

  VQU010015

     2952

  20%

             2362

  VQU020015

      2952

  20%

              2362

  VAM020016

      2352

  20%

             1882

  VAM030016

       2352

  20%

              1882

  VQD050015

        2952

  20%

             2362

  VQF020015

       3192

  20%

             2554

  VQF030015

      3192

  20%

             2554

  VAM050016

       2856

  20%

             2285

  VAJ050016

       3696

  20%

             2957

  VQC020015

       3696

  20%

            2957

  VAI010016

       1944

  20%

             1555

  VAN010016

       1704

  20%

             1353

  VAN020016

       1704

  20%

            1353

  VQG030015

       2688

  20%

            2150

 V11030015

      2448

  20%

            1958

  V11040015

       2448

  20%

            1958

   VAI020016

       2448

  20%

            1958

  VAI030016

        2448

  20%

            1958

  VQD040015

      2448

  20%

            1958

  VAN030016

       2208

  20%

             1766

   VQG020015

       2208

  20%

            1766

 P5Q99D009S009

       1608

  30%

            1126

 

   VK7020013

      3192

  30%

              2234

   VK7030013

       3195

  30%

             2234

   VK7050013

       3192

  30%

            2234

   VK7200014

       3576

  30%

            2503

   VLA010014

       2592

  30%

              1814

    VLA080014

      2856

  30%

            1999

    VNC040014

      1944

  30%

            1361

    VQM010015

       2952

  30%

            2066

   VQM030015

       2952

  30%

            2066

 70Q70D001S001

       3576

  50%

            1788

 84Q71SD001S497

      6360

  50%

            3180

 79Q80SD498S080

     5160

  50%

            2580

 79Q80A1D002S080

     5160

  50%

            2580

 01AC1D001SC01

      8280

  50%

             4140

 78Q99SD498S001

      2760

  40%

            1656

  23C99D008S099

      3576

  40%

           2146

 88Q80SD497S089

      3480

  40%

            2088

 88Q80SD97FS001

      5640

  50%

            2820

  91Q99D002S001

       2520

  40%

           1512

 92CCS9D008S009

       3096

  40%

           1858

 92QCS1D497S001

      2040

  40%

           1224

 

  93Q80D002S001

       2760

  40%

           1656

  M8C60D008S009

      3096

  40%

             1858

     VA7020013

      1800

  40%

             1080

     VFH010013

     2616

  40%

            1570

     VFH050013

     3240

  40%

           1944

     VLB100014

      3816

  40%

           2290

     VQE040015

       2856

  40%

            1714

       CLB60899

      1560

  40%

             936